Offer | Need | All

เห็ด หลิน จื อ แดง ราคา -USD 0

Publish Date: 12-02-2018 12:29:37 | Contact name: tong-ruk | Location: THAILAND | 1 times displayed |Ganoderma lucidum เป็นยาจีนชั้นสูง ที่ใช้กันมานานกว่า 2,000 ปีและยังถูกเรียกว่าราชาสมุนไพรเนื่องจากสรรพคุณทางยาในการบำรุงร่างกาย ขับพิษ ป้องกันและรักษาโรคที่ดีเลิศกว่าสมุนไพรชนิดอื่น


Share  
    | Report bad use or Spam

Contact tong-ruk: เห็ด หลิน จื อ แดง ราคา

*

*

*Send me an email with links to manage my Ad

Related Ads